IKcc voor Mens en Organisatie
  Inge Krebaum coaching&consultancy 

Gebaseerd op studie, ervaring en gevoel heeft IKcc een missie ontwikkeld waar zij voor staat:


De missie van IKcc is : partijen met uit elkaar gegroeide belangen samenbrengen naar 1 doel met als motto:

 WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN Elk belang krijgt een podium in de samenwerking met als inzicht:


Samenwerking gaat niet over  HOE  het tot stand komt; 

Samenwerking gaat over  WAAROM  het tot stand komt


Mens en organisatie hebben ooit, in overtuiging, voor elkaar gekozen. Als het WAAROM uit het oog verloren is, helpt IKcc dit weer te vinden. In een kortdurend traject zal men inzien dat beide partijen een rol hebben in de ontstane situatie. 

IKcc brengt duidelijkheid in die rollen en in de omgang hiermee.


De juiste sfeer bepaalt het succes van het traject. 

IKcc zorgt dat de melder zich vrij voelt om open te zijn. Door vertrouwen te garanderen is de melder op zijn/haar gemak. IKcc helpt u de juiste weg te kiezen. IKcc weet mensen te motiveren aan de slag te gaan met hun eigen inbreng. 

IKcc vindt de juiste toon en stelt de juiste vragen op het juiste moment.