IKcc voor Mens en Organisatie
  Inge Krebaum coaching&consultancy 

 

Re-integratie begeleiding Spoor 2-3 Wet Verbetering Poortwachter Re-integratie op maat

Re-integratie spoor 2-3 Wet Verbetering Poortwachter. Re-integratie op maat. 

 

 

Begeleiding bij kanker, chronische ziekten en werk. Spoor 1-2 en persoonlijke coaching trajecten. 


de Zorggroep | Mondriaan | Via Jeugd | Kobelco Welding | Kobelco CME | Maasvallei | Tobas | Bechtle ARP | HSPRO | Mik-PIW | Amacura |Open Line  Polygarde | Profcore | Qees | Technomed | Top Vintage Verzuimvizie | Vincio Wonen | Werk voor Heerlen 

Externe Vertrouwenspersoon.

Er kunnen situaties van invloed zijn waardoor de werknemer niet meer in staat is om zijn/haar werk uit te voeren zoals hij/zij dit graag zou willen. Bij een Externe VertrouwensPersoon kan men terecht om o.a. ongewenste ongangsvormen, pestgedrag, persoonlijke situaties of strafbare feiten te bespreken. De VPO staat naast de medewerker en begeleidt deze om uit de onstane situatie te komen en weer met plezier en vertrouwen te komen werken.

IKcc is lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.


Team training | Analyse team probleem | Gespreksleider

Wanneer het rommelt binnen teams. lijdt de organisatie verlies (motivatie, verzuim, exit). Om een onafhankelijke kijk op de team dynamiek te krijgen, voer ik individuele gesprekken of leidt ik groepsgesprekken. Na een onafhankelijke analyse ontvangt de organisatie een advies op inzet van coaching, training of beleid. 

Met een groot netwerk kan IKcc verwijzen naar of terugvallen op diverse dienstverleners, met uiteenlopende expertises.Winkelcentrum Zuidhof te Geleen, hart van de wijk Geleen-Zuid en Kluis dreigde ten onder te gaan aan verpaupering en vervuiling. In een intensieve begeleidings periode, door IK©©, is er overeenstemming bereikt over de renovatie van dit winkelcentrum tussen diverse partijen. Tien pandeigenaren,  Gemeente Sittard-Geleen, de winkeliersvereniging en de architect moesten bijeengebracht worden naar een totale make-over van Zuidhof.

Tijdens de uitvoering hiervan is IKcc gevraagd de verbindende en zeer gewaardeerde spil tussen architect, aannemers, woordvoerder namens eigenaren en de ondernemers te blijven.

De renovatie is zonder incidenten en strijdende partijen verlopen. Alles is in goed gestuurd overleg gegaan waarin alle belangen de ruimte hebben gekregen.

Een uitdagende en ontzettend leuke klus om aan mee te mogen werken en te begeleiden. Met een prachtig resultaat.
Bij Swentibold Sittard heb ik de selectiegroep van het damesturnen begeleid. De turnsters brengen veel tijd door in de trainingslocatie en moeten veel van hun sociale leven inleveren voor goede prestaties. De balans neigt hierbij wel eens door te slaan naar ongemotiveerdheid en lusteloosheid. Om de trainers te ondersteunen in de mentale aandacht en de turnsters te begeleiden in motivatie en wedstrijddruk, wasl ik regelmatig aanwezig tijdens de trainingen en voerde ik -indien gevraagd- individuele begeleidingsgesprekken buiten de turnzaal.


 

 Voor PI Sittard heb ik een Plan van Aanpak geschreven, om een Reintegratie Centrum voor gedetineerden te realiseren. Binnen de detentie krijgen gedetineerden hier de mogelijkheid zelfstandig te werken aan de terugkeer naar de maatschappij. Het PvA is geschreven binnen alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de beperkingen in een gevangenis. Het PvA is dusdanig overhandigd dat de implementatie van dit RIC, binnen PI Sittard, probleemloos zal verlopen.   


IKcc neemt voor u graag uw presentatie over.

Staat u onzeker voor een groep mensen, komt uw verhaal niet over door zenuwen en vindt u het niet leuk om in het spotlicht te staan?                                    IKcc spreekt voor u en brengt uw verhaal over aan de toehoordersIs het nodig om -daarna- een forum te leiden, zet IKcc dit voor u voort.                                Als getraind dagvoorzitter en gespreksleider geeft IKcc vorm aan uw wens hierin.Voor IKcc is geen vraag te groot of te klein